Verzekering voor zelfstandigen

Burgerlijke aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheid is een verplichte verzekering die moet worden afgesloten zodra u met de wagen op de baan komt. Deze waarborg dekt de schade dat u veroorzaakt aan derden in het verkeer. Ook geniet u via deze waarborg altijd gratis van een bijstand na ongeval.

Rechtsbijstand

Het recupereren van uw schade bij de aansprakelijke tegenpartij, uw belangen laten verdedigen door een advocaat voor de rechtbank naar aanleiding van een overtreding, juridische bijstand in geval van een discussie met de garagist, … dit zijn enkele voorbeelden waarin uw rechtsbijstandsverzekeraar het voor u opneemt om uw belangen te verdedigen…

Bestuurdersverzekering

Wist u dat bij een verkeersongeval alle passagiers automatisch vergoed worden voor hun kwetsuren? Voor de bestuurder is dit toch wel anders. Enkel en alleen als de bestuurder in recht is, kan men alle letselschade verhalen op de tegenpartij.

Maar ben je als bestuurder in fout, dan worden de kwetsuren, uw arbeidsongeschiktheid en overlijden enkel verzekerd indien u een bestuurdersverzekering afsluit.

Bijstand

Pech onderweg? Ook hier kan u zich tegen indekken. Uw zorgen worden snel ontnomen door het plegen van één telefoontje. Een hersteller komt ter plaatse of uw wagen wordt weggetakeld naar uw vertrouwde garage!

Verzekering vervoerd materieel

Schade aan uw koopwaar of materieel moet uw inkomsten niet schaden. Zij worden vergoed wanneer ze beschadigd geraken bij een verkeersongeval. Ook diefstal van uw vervoerd materieel kan worden meeverzekerd.

Brandverzekering

Als zelfstandige ondernemer ligt uw bedrijfsgebouw en zijn inhoud u nauw aan het hart. U neemt ongetwijfeld heel wat voorzorgen om schade aan uw bedrijfspatrimonium te voorkomen. Toch kan een schadegeval zoals brand, waterschade, stormschade… nooit volledig uitgesloten worden. Kies daarom voor de juiste bescherming.
Het is van groot belang dat u uw gebouw en de bijhorende inboedel voor een correct bedrag laat verzekeren. Omdat dit niet altijd evident is, werken wij via een georganiseerde expertise bij het bepalen van deze kapitalen. Zo vermijdt u onderverzekering... en kan u op beide oren slapen…

De brandverzekering kan uitgebreid worden met enkele facultatieve waarborgen. Bijvoorbeeld diefstal, bedrijfsschade (financieel verlies ten gevolge van een gedekt schadegeval), indirect verlies…

Aansprakelijkheid

Als zelfstandige of onderneming komt u geregeld in contact met klanten en leveranciers. Een ongeluk is dan ook snel gebeurd.

De Ba Uitbating dekt de niet-contractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden door u of uw personeel tijdens de beroepsactiviteit. Deze polis kan u verder aanvullen met de waarborgen Na Levering, Toevertrouwd Goed en Rechstbijstand.

Arbeidsongevallen

Als werkgever zorgt u ervoor dat uw medewerkers veilig aan de slag kunnen. Toch kan een ongeval op de werkplek nooit worden uitgesloten en kan leiden tot verstrekkende gevolgen.
Van zodra u met personeel werkt is een arbeidsongevallenverzekering wettelijk verplicht. Deze verzekering beschermt de werknemer tegen de gevolgen van een ongeval tijdens de uitoefening van zijn werk en tijdens het traject ‘van en naar het werk’

Als ondernemer staat het belang van uw bedrijf voorop! Maar ooit als eens gedacht als u als zaakvoerder voor een onbepaalde tijd de leiding van uw bedrijf niet meer kan uitvoeren omwille van een ongeval of ziekte?

Persoonlijke ongevallenverzekering

Met een persoonlijke ongevallenverzekering kan u als bedrijfsleider uzelf en uw gezin beschermen tegen een financiële tegenslag omwille van een ongeval. Ook via deze verzekering kan u de continuïteit van uw onderneming (en ook voor uw werknemers) blijven garanderen.  Met een persoonlijke ongevallenverzekering verzekert u zicht voor volgende waarborgen:

  • Overlijden
  • Blijvende invaliditeit
  • Tijdelijke invaliditeit
  • Medische kosten

In functie van uw persoonlijke situatie kan u zelf kiezen voor welke bedragen u wenst verzekerd te worden.

Gewaarborgd Inkomen

Een verzekering gewaarborgd inkomen beschermt u als ondernemer ingeval van ziekte of een ongeval.  U ontvangt een maandelijkse uitkering tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid in functie van de graad en de duurtijd van de ongeschiktheid.

Als zelfstandige wijdt u zich met hart een ziel aan het welslagen van uw zaak. Maar vergeet u daarbij niet te denken aan uw eigen toekomstplannen?
Als u weet dat het wettelijk pensioen voor zelfstandigen gemiddeld 750 EUR per maand bedraagt, dan is het vrij duidelijk dat u zelf extra gaat sparen om uw huidige levensstandaard te behouden.

VAPZ

Als eenmanszaak kan u sparen via een contract ‘Vrij Aanvullend Pensioen Voor Zelfstandigen’.  Met dit contract kan u meteen genieten van een fiscaal voordeel. Uw stortingen kunnen tot een bepaald maximum worden afgetrokken als beroepskost waardoor uw sociale bijdragen en belastingen aanzienlijk verminderen.

IPT

Indien u als zelfstandige bedrijfsleider uw maandelijkse bezoldiging ontvangt van uw vennootschap, kan u uw pensioen optimaal gaan voorbereiden via een contract IPT, individuele pensioen toezegging.

Via deze twee formules kan u na een goed gevulde carrière optimaal van het leven blijven genieten.